Byggteknikk

Porsgrunn Byggteknikk og Taksering As

Byggteknikk

I følge SSB var kostnadene for byggefeil i 2017, kommet opp i 17 milliarder.
For å ta med alle nullene, 17 000 000 000, (eller 17-tusen millioner).
Disse tallene har vært stigende over mange år. Og ingen vet når dette vil stoppe.
Bildet av feilproduksjon er sammensatt. Men dårlig eller mangelfull prosjektering
kombinert med dårlig håndverk er sentrale punkter i dette bildet.
I følge SINTEF Byggforsk utgjør 75 % av dette fuktskader av eller annen form.
De etterfølgende problemer sitter byggherre/ oppdragsgiver igjen med.
Kanskje de økonomiske problemene også?

I hele min tid som yrkesutøver har Byggforskserien Byggdetaljer (nå SINTEF Byggforsk),
vært mitt viktigste verktøy, både i prosjektering og utførelse på byggeplass.
Dette har i praksis betydd at jeg har hatt lite problemer med reklamasjoner.
I mitt arbeid som takstmann ser jeg at det ofte blir «tatt snarveier» i byggearbeid.

For å si det som SINTEF sier, «ikke fulgt boka». Noen har kanskje ikke noe bok og følge?

Tegning

Tenker du på å bygge nytt hus? Eller skal du utvide boligen eller leiligheten du eier idag?

Konstruksjon

Vi sjekker konstruksjoner for eventuell feil og mangler. Både takkonstruksjoner mm.

Prosjektering

Trenger du en prosjektleder? Cato har lang og bred erfaring fra hele byggebransjen.

Kalkulasjon

Jeg kan hjelpe deg sette opp budsjetter til prosjekter og utbygginger. Du får en detaljert oversikt.

Bilde av rådgivning av huskjøp med nøkkel og hus - Porsgrunn Byggteknikk og Taksering As

Rådgivning

Lang erfaring som rådgiver for både næringsaktører og privatpersoner i Porsgrunn og omegn.

Eksempel på bistand ved renovering av utvendig vegg.

For en kostnad på 3 til 5 % av renoveringkostnad, kan jeg sette opp en plan på arbeid.
Beregne flater. Utarbeide materialister. Sette opp et estimat på arbeidstid,
Sette en plan på hvordan arbeidet skal gjøres, og legge ved detaljeskisser på kritiske punkter.

Dette vil danne grunnlag for å innhente priser fra håndverker.

Trenger du hjelp?

Kontakt oss idag!