Taksering

Porsgrunn Byggteknikk og Taksering As
Bilde av stue med tegning - Taksering fra Porsgrunn Byggteknikk og Taksering As
Eierskifterapport. (Tilstandsrapport)
Når du skal selge en bolig vil Eierskifterapport være det eneste du har behov for. Dette er en enkel, men likevel grundig tilstandsrapport som tar utgangspunkt i å kontrollere bygningsdeler hvor det erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger.
 
I og med at det kun er fagfolk som kan utføre denne rapporten vil den mest sannsynlig fremstå som den viktigste rapporten i markedet for å forebygge rettstvister. Rapportene leveres kun av mestere tilknyttet Byggmestrenes Takseringsforbund som har gjennomført kurs i tilstandsanalyse ved omsetning av bolig ved Mesterskolen.
 
Enkel Eierskifterapport At vår Eierskifterapport er enkel betyr ikke at byggmesteren tar snarveier. Tvert imot. I følge Hegnar.no er det under halvparten som leser rapporten som følger boligen. Dette har vi tatt konsekvensene av. Første side av rapporten forteller (med fargekoder) hvilken tilstand boligen er i, og siste side forteller hva som kan gjøres for å rette opp i eventuelle problemer.
 • Våtrom
 • Fuktmåling
 • Enkel kontroll av vann og avløp.
 • Enkel kontroll av elektrisk anlegg.
 • Loft
 • Konstruksjon
 • Rom under terreng
 • Krypkjeller
 • Drenering
 • Tak
Skadetakst

Har du fått skade på bygning eller inventar. Vi hjelper deg med skadeomfanget og prisene. Det er veldig viktig å kontakt oss så fort du har oppdaget en skade på boligen.

Dette være seg vannskade, tetningsskader, konstruksjon skader, eller andre typer skader. 

Verditakst
Ved salg av bolig betegner verditakst den prisen selger normalt kan forvente i markedet. En verditakst gir oversikt over tomteverdi, teknisk verdi og markedsverdi. Dette benyttes ved boligsalg, men også ofte for å forbedre lånevilkår eller ved arveoppgjør.
 • Arealmåling.
 • BRA.
 • P-rom S-rom.
 • Visuell gjennomgang av bolig.
Fagmann på visning
En takstmann kan raskt redegjøre om boligkjøpet er en god investering. Som fagmann går vi gjennom boligen sammen, du får råd om hvordan boligen kan tilpasses deg og din familie, eller få pris på bygningsdeler som skal skiftes eller oppgraderes. Dine interesser blir ivaretatt og en fagmann på visning fører til et trygt boligkjøp.
 • Forberedning til visning.
 • Veiledning til visning.
 • Gjennomgang av kritiske punkter.
 • Fuktmåling
 • Veiledning og oppsummering etter visning
ProTakst system

Befaringsapplikasjon for takstmenn tilpasset iOS. Appen er utviklet for tekniske tilstandsrapporter basert på NS3600.

Alle relevante data vedrørende oppdraget og eiendommen registreres rett inn i systemet. Du kan enkelt skrive befaringsnotater og ta bilder som arkiveres for egendokumentasjon.

Befaringsapplikasjon for takstmenn tilpasset iOS. Appen er utviklet for tekniske tilstandsrapporter basert på NS3600. Alle relevante data vedrørende oppdraget og eiendommen registreres rett inn i systemet. Du kan enkelt skrive befaringsnotater og ta bilder som arkiveres for egendokumentasjon. 

Applikasjonens nøkkelfunksjoner fungerer offline og er utformet slik at 90 % av tilstandsrapporten ferdigstilles ved befaringen. Dine notater og bilder synkroniseres automatisk mot server når nettbrettet har internettilgang.

Les mer her

Trenger du hjelp?

Kontakt oss idag!